Info

Schooluren

Voormiddag: 08.30 u. - 11.40 u.
Namiddag: 13.15 u. - 16.00 u.

Op woensdag eindigen de lessen om 11.40 u.
Op vrijdag eindigen de lessen om 15.00 u.

Opvang

Het gemeentebestuur voorziet opvang voor de leerlingen. De regeling geldt voor alle Kuurnse scholen.

Er wordt een financiële tussenkomst van € 2,40 per uur gevraagd. De avond- en  morgenopvang kan worden opgesplitst (€ 0,60) per begonnen kwartier). Met deze regeling heeft de gemeente ernaar gestreefd alle leerlingen en ouders van onze Kuurnse scholen, ongeacht het net waartoe ze behoren, gelijke sociale voordelen te bieden en het opvangaanbod uit te breiden. Opvang kan via een attest in de belastingsaangifte worden verrekend.

Op woensdagnamiddag is er opvang in de eigen school mogelijk via een SmartSchool-bericht of via directie@centrumschool.be.
Tijdens de schoolvakanties en woensdagnamiddagen wordt er door de gemeentelijke VZW De Kangoeroe eveneens voor opvang gezorgd. De Kangoeroe organiseert een taxidienst van de school naar de opvang. Meer info: www.kangoeroekuurne.be

Rijen

Kinderen die te voet of met de fiets naar school komen worden 's middags en 's avonds begeleid in rijen:

Van thuis naar school

De gemeente zorgt mee voor de veiligheid als uw kind naar school gaat.  Op de gevaarlijkste punten zorgt een gemachtigd opzichter voor een veilige oversteekplaats:

’s Morgens van 08.00 u. tot 08.30 u. en ’s middags van 12.45 u. tot 13.15 u. staan zij paraat.  Wij vragen de ouders ervoor te zorgen dat hun kind binnen de aangegeven tijden bij de oversteekplaats aankomt.  We vragen dat elk kind een fluojas aantrekt om veilig naar school te gaan.

Van school naar huis

Na de klasuren, om 11.40 u. en om 16.00 u. (’s vrijdags om 15.00 u.) worden de kinderen in een rij tichting thuis begeleid.  Kinderen mogen in geen geval alleen naar huis vertrekken zonder toestemming van de leerkracht of directie. Er zijn rijen:

Na de avondopvang zijn er geen rijen voorzien en dienen de kinderen stipt opgehaald te worden.

Middagmaaltijd, tussendoortjes op school

Warme maaltijd

De leerlingen die het wensen kunnen op school een warme maaltijd bestellen tegen de prijs van € 5,40. In deze prijs is de opvangvergoeding van € 2,40 begrepen. Door de school wordt water als tafeldrank aangeboden.  Frisdranken sluiten we uit.  De maaltijden worden elke morgen om 9.00u. besteld. Voor die tijd moeten de kinderen(de ouders) hun keuze gemaakt hebben.  De afrekening gebeurt maandelijks via factuur.

Wenst u het menu te raadplegen, dan kan dit via deze link naar Esthio

Eigen maaltijd

De leerlingen die dit wensen kunnen van thuis hun eigen maaltijd meebrengen.  Deze leerlingen betalen € 2,40 als bijdrage in de onkosten van de gemeentelijke opvangdienst. Indien gewenst kan soep worden aangekocht tegen de prijs van € 0,50.  Frisdranken zijn niet toegelaten. Wij opteren voor gezonde dranken zoals kraantjeswater.

Gezonde school

We stimuleren het drinken van water op school. De leerlingen brengen hun drinkfles gevuld met water mee naar school en mogen die gedurende de dag steeds bijvullen.  

Op school nemen we deel aan het fruitproject “Oog voor Lekkers”.  

Gezonde tussendoortjes  verdienen de voorkeur.  In de voormiddag brengen de leerlingen een stuk fruit gebruiksklaar mee, voor in de namiddag mag een chocoladevrije koek (zonder verpakking) maar fruit geniet ook dan de voorkeur. Kauwgom en snoep zijn verboden.

Andere kosten op school

Onderwijs op zich is gratis, maar de kosten die we maken voor zwembadgebruik of voor uitstappen zijn betalend. Voor deze kosten geldt een maximumfactuur van € 55,00 per jaar voor kinderen in de kleuterschool en € 105,00 per jaar voor kinderen in de lagere school. Voor meerdaagse extra-murosactiviteiten kan enkel in de lagere school een bijdrage gevraagd worden. Deze bijdrage mag maximaal € 520,00 bedragen voor de volledige schoolloopbaan lager onderwijs.

Niet in de standaard schoolkosten inbegrepen zijn die van maaltijden, opvang, tijdschriften en turnkledij.