Info- en afsprakenplan

Het info- en afsprakenplan is een concrete uitwerking van het schoolreglement.  Het maakt iedereen die betrokken is met onze school wegwijs in het dagdagelijkse leven van onze gemeentelijke Centrumschool. De brochure vertelt je welke schoolorganisatorische, wettelijke, financiële, pedagogische of andere praktische afspraken we maken om ervoor te zorgen dat het beste onderwijs voor elk kind wordt gegarandeerd. 

info- en afsprakennota 2023-2024