Visie

Elk kind telt...

We zijn er voor u!

Zorg op maat van uw kind

In onze zorgbrede Centrumschool wordt 'zorg op maat' geboden aan elk kind.

Lees meer

Talenten van elk kind in ontwikkeling

Elke dag opnieuw worden veelzijdige stimulansen geboden om zichzelf en anderen te ontdekken en om talenten te ontwikkelen.

Lees meer

Actieve school

De school zet talloze activiteiten op.

Lees meer

Maatschappij betrokken school

We stimuleren de kinderen om respect te hebben voor het anders-zijn en om zelf hun identiteit te (mogen) zoeken…

Lees meer

Communicatieve school

We streven naar een open en duidelijke communicatie.

Lees meer