Maatschappij betrokken school

Elk kind telt en krijgt evenveel kansen. 
We bieden een groot aanbod activiteiten aan binnen de klas, de school en buiten de schoolmuren.  
Het anders-zijn wordt als iets positiefs ervaren en geïntegreerd in het schoolgebeuren, waarbij samenleven in diversiteit centraal staat. 
We stimuleren de kinderen om respect te hebben voor het anders-zijn en om zelf hun identiteit te (mogen) zoeken.