Zorg op maat van uw kind

Dit doen we o.a. door:

- sterk te differentiëren op alle niveaus 
- aandacht te hebben voor leren leren en leren plannen 
- het samenwerken te bevorderen a.d.h.v. verschillende groeperingsvormen 
- de uitbouw van een sterke overlegcultuur 
- het welbevinden van de leerlingen te bewaken, beschermen en bevorderen o.a. via kind- en klasgesprekken, speelplaatswerking en door talenten in de kijker te zetten